Snelheid of isolatie: wat geeft de doorslag voor uw project?

8-aug-2018 9:00:00

Bij de keuze van poorten voor industriële of fabriekstoepassingen spelen heel wat factoren mee. Onder meer temperatuurcontrole, druk, functie en timing zijn belangrijke criteria.

Een kwestie van evenwicht

Gelukkig is het niet nodig te gissen wat het meest doorweegt. Isolatie en snelheid sluiten elkaar niet uit. De beste isolatiemethode is net een combinatie van snelheid, dikte en de samenstelling van de deur.

Een voorbeeld: bij intensief gebruik, bijvoorbeeld bij de productie van voeding, zal de snelheid van de deur een grotere invloed hebben dan de inherente isolatiewaarden. De meeste energie gaat verloren als de deur open blijft.

Verwacht u meer dan 5-10 cyclussen per uur? Dan is een snel werkende poort geschikter dan een sectionale poort. Een andere mogelijk oplossing is een snelle sectionale poort, de perfecte combinatie tussen snelheid en isolatie.

Het type verkeer heeft natuurlijk ook een impact. Neem daarbij het belangrijkste verkeer in overweging: gaat het voornamelijk over een doorgang voor mensen, voertuigen of materiaal?

Interne versus externe poorten 

Hoe groter het temperatuurverschil tussen binnen en buiten de ruimte, hoe sneller de poort hoort te sluiten, dat is evident. Poorten die rechstreeks grenzen aan de buitenomgeving, zijn daarbij gevoeliger aan temperatuurschommelingen dan binnenruimtes.

Belangrijk is alleszins om de weercondities in de omgeving onder de loep te nemen. Koude of bergachtige omgevingen vragen om een andere oplossing dan een plek met een overwegend warm klimaat. Voor interne ruimtes met verschillende klimaten - bijvoorbeeld een aantal koelingen - geldt uiteraard hetzelfde.

Energie-eisen

Bij energie-efficiëntie gaat het niet alleen om commerciële vereisten, er zijn ook wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden. Zo is er bijvoorbeeld de Duitse Energiesparverordnung (EnEV) die energieperformantiestandaarden oplegt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Vraag dus zeker na bij uw lokaal bestuur wat de minimumvereisten zijn, zodat u voldoet aan de eisen.

Meer weten over poorten voor industriële toepassingen? 

Bekijk onze producten